Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kinek, milyen munkaruha jár adómentesen? (1.rész)

2015.11.19

Kinek, milyen munkaruha jár adómentesen?

A munka törvénykönyve (Munka tv.) nem tartalmaz tételes rendelkezést arra vonatkozóan, hogy a munkáltató köteles lenne a munkavállalónak munkaruhát juttatni, de azt előírja [Munka tv. 51. § (1)-(2)-(4) bekezdés], hogy

–  a munkavégzéshez szükséges feltételeket, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit biztosítania kell, illetve

– a munkáltató köteles a munkavállalónak azt a költségét megtéríteni, amely a munkaviszony teljesítésével indokoltan merült fel.

Ezen kívül még a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79. §-a rendelkezik úgy, hogy

– végrehajtási rendelet előírhatja a munka jellegére tekintettel biztosítandó formaruha-juttatást;

– a munka- és formaruha juttatásra jogosító munkaköröket, az egyes ruhafajtákat, a juttatási időket, valamint a juttatás egyéb feltételeit a kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató állapítja meg;

– a juttatási idő eltelte után a munka, illetve formaruha a közalkalmazott tulajdonába megy át.

A szakképzésről, illetve a nemzeti felsőoktatásról szóló törvények a gyakorlati képzésben résztvevő tanulókat, hallgatókat megillető tételesen felsorolt juttatások között a munkaruhát is megemlítik.

A munkaruhát is érintő további szabályozást a munkavédelemről szóló (Mvt.) 1993. évi XCIII. törvény tartalmaz, amely minden szervezett munkavégzésre kiterjedő hatállyal alapelvként rögzíti többek között, hogy
– a munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért;
– a munkavédelmi követelmények megvalósításának módját – a jogszabályok és a szabványok keretein belül – a munkáltató határozza meg;
– a munkavédelmi feladatok teljesítésével összefüggésben keletkező költségeket és egyéb terheket nem szabad a munkavállalóra hárítani;
– az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítése helyett a munkáltató pénzbeli vagy egyéb megváltást a munkavállalónak nem adhat.

Az Mvt. egyben azt is előírja, hogy a munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, így különösen a munkavégzéshez szükséges, az egészséget és a testi épséget nem veszélyeztető ruházatban végezhet munkát. Ide tartozik minden olyan ruházat, amely a dolgozó személy védelmét szolgálja a munkafolyamat során felmerülő kockázatoktól, vagy amely a munkafolyamatot, a terméket védi.

Mindezeket összegezve, megállapítható, hogy a munka jellegéhez igazodó, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megfelelő ruházat természetben történő biztosítása a munkáltatónak törvényi előírásokon alapuló kötelezettsége, amelynek költségeit teljes mértékben viselnie kell.

Emellett a munkaruha fogalmába tartoznak az olyan megkülönböztető jellegű (egyenruha, formaruha, jelmez) öltözékek is, amelyek viselését ágazati jogszabály, kollektív szerződés, illetve a cégek, szervezetek belső szabályzata írja elő – szintén kötelezően – az alkalmazottak számára. Szélesebb értelemben munkaruhának szokás nevezni a szociális jelleggel történő ruházati juttatást is.

forrás: regular.hu
Írta: Surányi Imréné